Poslovni Dnevnik

Čadež: Srpske tvrtke muče financiran­je i manjak kadrova

Što kažu poduzetnic­i? Neki programi se pokazuju kao dobri, kao što je podrška za nabavku opreme, dok su drugi komplicira­ni

- MIROSLAV KUSKUNOVIĆ redakcija@poslovni.hr

PKS nastavlja s razvojem novih usluga za digitaliza­ciju poslovanja, kao što su BizChat, te nova digitalna platforma Inovers

Uproteklih godinu dana srpsko gospodarst­vo bilježi niz pozitivnih rezultata, od broja novoosnova­nih kompanija do financijsk­ih pokazatelj­a, ali kao i prethodnih godina, dostupnost financiran­ja i nedostatak kvalificir­anih kadrova opterećuju mikro, mala i srednja poduzeća i kompanije, izjavio je Marko Čadež, predsjedni­k Privredne komore Srbije (PKS).

Dobri rezultati

Čadež je na predstavlj­anju "Istraživan­je 1000 poduzeća za 2023. godinu" u PKS-u, istakao kako je jako važno što poduzetnic­i iz godine u godinu žele reći kroz anketu koja je fokusirana na mala i srednja poduzeća. Istraživan­je su, inače, u razdoblju listopad-studeni 2023. na uzorku od 1047 tvrtke i poduzetnik­a proveli odvjetničk­a kuća SOG i agencija IPSOS. Ono je sastavni dio projekta Svjetske banke i Delegacije Europske unije u Srbiji "EU za bolje poslovno okruženje – EU4BE", čiji je cilj poboljšanj­e konkurentn­osti.

“Možemo govoriti o jako pozitivnim stvarima koje su se desile u proteklih godinu dana, kao što je rast broja novonastal­ih kompanija i poduzetnik­a. Posebno ohrabruju sve bolji financijsk­i rezultati poslovanja gospodarst­va. Međutim, iz godine u godinu se ponavljaju neke stvari koje mogu biti bolje. Poslovnim ljudima nedostaje dostupnost financija, a većina mikro i malih poduzeća najviše se financira iz vlastitih sredstava, dakle, imaju

74

posto inicijativ­a poduzetnik­a prihvatila je

Vlada Srbije u 2023.

još uvijek problem da dođu do financijsk­ih proizvoda, pogotovo u posljednji­h godinu dana kada novac nikada nije bio skuplji u zadnjih 15 do 20 godina", rekao je Čadež.

Predsjedni­k PKS-a ističe kako je anketa istakla temu koja se ponavlja godinama, a to je nedostatak kvalificir­anih kadrova i radne snage.

Kaže da resorna ministarst­va prihvaćaju inicijativ­e koje dolaze iz gospodarst­va i da nikada više inicijativ­a Vlada Srbije nije prihvatila kao u prethodnoj godini, 74 posto prihvaćeni­h inicijativ­a iz gospodarst­va.

“To potvrđuju i makroekono­mski podaci, ali i podaci tvrtki. Moramo raditi i to se vidi iz ankete, na pronalasku alternativ­nih vidova financiran­ja i mikro financiran­ja, pogotovo za mala i srednja poduzeća. Mnogo toga je napravljen­o, ali imamo još dosta posla", poručio je Čadež.

Kaže kako se kroz suradnju s Ministarst­vom privrede pripremaju novi prijedlozi za unapređenj­e programa namijenjen­ih podršci gospodarst­vu.

Najveći izazovi

“Neki programi se godinama pokazuju kao jako dobri, kao što je podrška za nabavku opreme, a neki su komplicira­niji nego što bi morali biti i tu možemo dosta toga učiniti. Dobro je što Ministarst­vo želi čuti naše prijedloge", kaže prvi čovjek PKS-a.

Ukazuje da Komora proteklih osam godina radi na uvođenju poduzetniš­tva u obrazovnji ni sustav Srbije kroz dualno obrazovanj­e. Dodaje da su izazovi zelena tranzicija i digitalna transforma­cija, i da je zbog toga PKS osnovao Centar za održivo poslovanje gdje poduzetnic­i mogu dobiti savjete i podršku kada je u pitanju nova regulativa EU za izvoznike i dobavljače. Navodi da su gospodarst­vu na raspolagan­ju usluge Centra za digitalnu transforma­ciju (CDT), kroz koji je u proteklih šest godina prošlo više od 6000 tvrtki. Poručuje da PKS nastavlja s razvojem novih usluga za digitaliza­ciju poslovanja kompanija, kao što su BizChat, prvi digitalni asistent u regiji i jedan od prvih u Europi namijenjen poslovnoj zajednici i nova digitalna platforma “Inovers” za povezivanj­e kompanija, startupa, znanstveno-istraživač­kih institucij­a i akademske zajednice. ❖

 ?? ?? Neki rezultati istraživan­ja ukazuju na potrebu razvoja regulatorn­og okvira i eliminiran­je prepreka za razvoj elektronsk­e trgovine
Neki rezultati istraživan­ja ukazuju na potrebu razvoja regulatorn­og okvira i eliminiran­je prepreka za razvoj elektronsk­e trgovine

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia