Steven Tyler

Rolling Stone (Croatia) - - UVODNIK -

“Love Is Yo­ur Na­me”

Da, Steven Tyler sa­da pje­va co­un­try – i čak je ne­ka­ko od­li­čan. Nje­gov glas na ovoj moć­noj ba­la­di to­li­ko je do­bar da bi­smo vo­lje­li da sni­mi ci­je­li al­bum s ku­ler­skim pro­du­cen­tom iz Na­s­hvil­lea.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.