2. “This Kiss,” Fa­ith Hill, 1998.

Rolling Stone (Croatia) - - PLAYLISTA -

Ovu sam pje­smu pje­va­la na audi­ci­ji za zbor u če­t­vr­tom raz­re­du. Mis­lim da je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.