3. “Stra­ig­ht Out­ta Compton,” N.W.A, 1988.

Rolling Stone (Croatia) - - PLAYLISTA -

Bio sam u pot­pu­no dru­ga­či­joj glaz­be­noj fa­zi kad sam ovu pje­smu čuo pr­vi put. Ži­vio sam na Flo­ri­di u to vri­je­me i po­ku­ša­vao sam ići pro­tiv svog okru­že­nja, što je zna­či­lo pu­no 2 Li­ve Crewa i N.W.A. – ta­ko da sam vje­ro­jat­no slu­šao Ja­ne’s Ad­dic­ti­on, The Cu­re i Joy Di­vi­si­on. Ali na­po­s­ljet­ku sam je pos­lu­šao i po­mis­lio: “Znaš što? N.W.A. je punk-rock kao bi­lo tko.”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.