9. “Jum­pin’ Jack Flash,” the Rol­ling Sto­nes, 1968.

Rolling Stone (Croatia) - - PLAYLISTA -

Ovo mi je naj­dra­ža pje­sma Sto­ne­sa svih vre­me­na. Stvar­no je vra­ški ja­ka. Po­bolj­ša­la je mo­je vje­šti­ne svi­ra­nja gi­ta­re – jed­nos­tav­no sam mo­rao mo­ći od­svi­ra­ti taj lick Ke­it­ha Ric­har­d­sa i u is­to vri­je­me pje­va­ti. Ne bih pres­ta­jao dok ne bih us­pio.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.