5.5. ““Jum­pin’Jum­pin’ Jac­kJack Flash”, TheT­he Rol­lin­gRol­ling Sto­nes,Sto­nes, 1970.

Rolling Stone (Croatia) - - PLAYLISTA -

OniOni su­su po­kre­ta­či­po­kre­ta­či sve­ga,sve­ga, pje­sma­pje­sma je­je ii glaz­be­no­be­no ii tek­s­tu­al­no­tek­s­tu­al­no roc­krock ‘‘n’n’ rol­l­roll uu pra­vom smis­lu­smis­lu te­te ri­je­či.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.