Bre­itling Ben­tley

Top Gear - - PLANET -

U po­čast naj­ve­ćem Ben­tleyje­vom mo­to­ru, poz­na­tom 6.75-li­tar­skom agre­ga­tu ko­ji po­kre­će model Mulsanne, Bre­itling je pred­sta­vio kro­no­graf 6.75 Mid­nig­ht Car­bon. Do­la­zi s gu­me­nom na­ruk­vi­com a pro­izvod­nja je ogra­ni­če­na na 1000 ko­ma­da. 70.000 kn; bre­itling.com

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.