Tom Ford FT0193 Mag­nus

Top Gear - - PLANET -

Pro­lje­će nam do­no­si to­pli­je i sun­ča­ni­je da­ne pa će nam na­oča­le po­nov­no pos­ta­ti dio sva­kod­nev­ne opre­me. Pred­la­že­mo Tom For­do­ve pi­lot­ske na­oča­le kla­sič­nog di­zaj­na ko­je će­te bez bri­ge mo­ći no­si­ti vi­še se­zo­na, po­čev­ši od ove. 2000 kn, ama­zon.com

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.