Mer­ce­des- Benz A250 4Ma­tic

Top Gear - - NA CESTI -

ŠTO JE TO?

IU bi­ti, ovo je na­bri­ja­ni kom­pakt s ci­je­nom od 322.180 kn s po­želj­nom znač­kom na pok­lop­cu mo­to­ra

ŠTO TRE­BAM ZNA­TI?

Dvo­li­tre­ni mo­tor s tur­bo­pu­nja­čem ra­zvi­ja 211 KS i zdra­vih 350 Nm što mu omo­gu­ću­je da od 0-100 km/h ubr­za za 6,6 s i ra­zvi­je naj­ve­ću br­zi­nu od 240 km/h. Po­gon na sva če­ti­ri ko­ta­ča pre­no­si sna­gu iz­me­đu pred­nje i straž­nje oso­vi­ne pu­tem elek­tro­hi­dra­ulič­ki nad­zi­ra­ne spoj­ke s vi­še di­sko­va.

TRE­BA LI ME BI­TI BRI­GA?

Da, jer je ri­ječ o iz­vr­s­nom ma­lom auto­mo­bi­lu. Iz­vr­s­no pri­anja, čvrst je i iz­nim­no brz na B-ces­ta­ma, A250 s pra­vim užit­kom uli­je­će i iz­li­je­će iz za­vo­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.