RI­VAL

Top Gear - - NA CESTI -

Fer­ra­ri 458 Ita­lia Fer­ra­ri je teh­nič­ki bo­lji, nje­gov V8 ima vi­še ka­rak­te­ra, a osim

to­ga je i br­ži

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.