Air­fix Aven­ta­dor

Top Gear - - LISTA ŽELJA -

Ako ne­ma­te strp­lje­nja - ili vještinu i spret­nost - za ne­ki od tra­di­ci­onal­nih Air­fixo­vih mo­de­la, Lamborghini iz Qu­ick Bu­ild li­ni­je uči­nit će vas sret­nim. Di­je­lo­vi se sla­žu bez li­jep­lje­nja, jed­nos­tav­no kao Le­go koc­ki­ce. www.air­fix.com

Ci­je­na: 110 kn

05

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.