Mon On­cle ro­štilj

Top Gear - - LISTA ŽELJA -

Ro­štilj di­zaj­ni­ran kao ak­tov­ka? Za­što ne, upra­vo to­ga su se sje­ti­li špa­njol­ski di­zaj­ne­ri iz stu­dio Mar­me­la­de. Po­ne­si­te ga na put i iz­ne­na­di­te ko­le­ge ste­akom ili ne­kom do­brom ko­ba­si­com. Ovaj ro­štilj-ak­tov­ka re­tro iz­gle­da postoji u ze­le­noj, pla­voj i cr­noj bo­ji. www.mygo­od­ness.com

Ci­je­na: 1900 kn

09

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.