PO­GLED IZ­BLI­ZA

Top Gear - - NA CESTI -

1 Is­pod pok­lop­ca

C200, C220 i C250 ko­ris­te is­ti OM651 mo­tor. To je naj­pro­da­va­ni­ji mo­tor Mer­ce­des-Ben­za

2 Pred­nja svje­tla

Mer­ce­des kup­ci­ma C-kla­se nu­di tri vr­ste pred­njih svje­tla. Vr­hu­nac po­nu­de su LED svje­tla

3 Zvuč­ni sa­vjet

Le­gen­dar­ni Bur­mes­ter audio sus­tav je skup ali vr­lo priv­lač­na op­ci­ja ako vo­li­te glaz­bu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.