BMW M4 AU­DI RS5

Top Gear - - NOVO -

Pro­izvo­đač iz Mün­c­he­na pred­sta­vio je svoj no­vi adut s tvr­dim sklo­pi­vim kro­vom ko­ji će ući u ring s RS5 Ca­bri­ole­tom. Ka­ko će to iz­gle­da­ti?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.