1908.

Top Gear - - PLANET -

Frank Se­iber­ling do­šao je na za­mi­sao da iz­braz­da gu­me ka­ko bi se po­bolj­ša­lo pri­anja­nje na mo­krom. Iz­vor­no su se tak­ve gu­me na­zi­va­le “ne­s­kli­ski­ma”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.