Sony DSC-QX100

Top Gear - - LISTA ŽELJA -

Vo­li­te fo­to­gra­fi­ra­ti mo­bi­te­lom, ali po­ne­kad nis­te za­do­volj­ni kva­li­te­tom fo­to­gra­fi­ja, mo­žda je Sonyje­va ka­me­ra/objek­tiv DSC-QX100 pra­va stvar za vas. Nju sa­mo WiFi-jem po­ve­že­te s va­šim An­dro­id ili IOS ure­đa­jem i fo­to­gra­fi­raj­te kao s kva­li­tet­nim fo­to­apa­ra­tom. Ovaj ši­ro­ko­kut­ni objek­tiv (F/1.8) s Exmor CMOS sen­zo­rom (20 MP) i 3.6x op­tič­ki zo­omom ima vlas­ti­to na­pa­ja­nje i me­mo­ri­ju. www.sony.net Ci­je­na: 3300 kn

05

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.