ZA­NIM­LJI­VA PO­VI­JEST PUK­NU­ĆA GU­MA

JA­KO, JA­KO DAV­NO

Top Gear - - PLANET -

Pr­ve gu­me bi­le su že­ljez­ni pr­ste­ni oko dr­ve­nih ko­ta­ča ko­je su kat­kad za­gri­ja­va­njem i hla­đe­njem bi­le uč­vr­š­će­ne na ko­tač. Ta­ko­đer, taj je vanj­ski pr­sten dr­žao dr­ve­ne di­je­lo­ve na mjes­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.