Ča­ro­li­ja

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - TREND - NAPISALA

Li­di­ja Pa­lun­ko Cr­na je ČIP­KA iz­vr­s­na za kom­bi­na­ci­ju s bi­je­lom i si­vom, ali i s jar­kim BO­JA­MA. Iz­nim­no je za­hval­na i sva­kom će stylin­gu da­ti po­se­ban štih ELE­GAN­CI­JE

Ci­pe­le, Blinc, 390 kn

Blu­za, Miss Sel­frid­ge, 150 kn Blu­za na vo­la­ne, New Yor­ker, 119 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.