ŽENS­TVE­NA ODA MOŠUSU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - LJEPOTA NEWS -

Mod­ni kre­ator Nar­ci­so Ro­dri­gu­ez svoj je poz­na­ti par­fem Essen­ce “omek­šao” u no­vom edt iz­da­nju, ko­je je proz­rač­ni­je i svje­ži­je od ori­gi­na­la, no i da­lje odi­še nje­go­vom omi­lje­nom mi­ris­nom no­tom - bi­je­lim mo­šu­som. Essen­ce Eau de Musc spa­ja mo­šus sa svje­ži­nom ci­tru­sa i pu­de­ras­tim iri­som (edt 35 ml, 375 kn).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.