NES­TLE NESQUIK ZA ZDRAV I UKU­SAN PO­ČE­TAK DA­NA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DIREKTORIJ -

U kam­pa­nji “Pre­ska­či­te sve, ali do­ru­čak ni­kad ne!” glu­mi­ca Bo­ja­na Gre­go­rić Vej­zo­vić za­štit­no je li­ce Nes­tlé Nesquik ži­ta­ri­ca. Na­prav­lje­ne s cje­lo­vi­tim zr­nom ži­ta­ri­ca, obo­ga­će­ne s de­set vi­ta­mi­na i mi­ne­ra­la, bo­ga­te vlak­ni­ma, ži­ta­ri­ce Nes­tlé Nesquik

pre­po­ru­ču­ju se kao uku­san i hra­njiv ju­tar­nji obrok za dje­cu i odras­le. Nes­tlé je da­ro­vao po­la to­ne Nesquik ži­ta­ri­ca Kli­ni­ci za

dje­čje bo­les­ti u Kla­iće­voj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.