Svi su lu­di za...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

...XXL PI­SMO TOR­BA­MA! vo­lje­li smo ih ka­da su bi­le ma­le, a sa­da, ka­da su na­ras­le, pi­smo tor­be vo­li­mo još i vi­še. A ka­ko i ne bi­smo ka­da, osim što su­per iz­gle­da­ju, još su i sa­vr­še­no funk­ci­onal­ne. Ko­nač­no tor­ba s ko­jom mo­že­mo iz­gle­da­ti ele­gant­no, bez da mo­ra­mo ima­ti još jed­nu (onu u ko­ju ne­što do­is­ta i sta­ne)...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.