Svi su lu­di za...

Večernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIV­O -

...ŠLJO­KI­CA­MA I SJA­JEM Ni­šta ne os­tav­lja do­jam blag­dan­skog slav­lja po­put out­fi­ta po­su­tog šljo­ki­ca­ma. Inspiriraj­te se je­sen­skom ko­lek­ci­jom Dol­ce & Gab­ba­ne gdje su ma­ne­ken­ke po pis­ti še­ta­le ogr­nu­te u do­is­ta sjaj­ne out­fi­te, ko­je pra­ti i blje­šta­vi ac­ce­sso­ire. Od Mar­ca Ja­cob­sa do An­ne Sui, trend su pri­hva­ti­li svi!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.