SA­DR­ŽAJ

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Ro­oney Ma­ra - mod­ne pre­mi­je­re no­ve zvijezde, Mi­la Ku­nis za Di­or, Ani­ta Du­jić za Koz­mo, no­vos­ti iz Cha­ne­la... Pak­le­ni šund poz­nat je i po fan­tas­tič­noj mo­di, a ruž i lak ko­ji je Uma Thur­man no­si­la, od­mah su se ras­pro­da­li! Ka­da je zgu­žva­no po­želj­no; shop­ping: bje­li­na ko­joj ne mo­že­mo odo­lje­ti

Pe­če­ni štruk­li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.