NJEŽ­NO VA­LEN­TI­NO­VO UZ CHANEL

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

Za ovo­go­diš­nje Va­len­ti­no­vo, Chanel je od­lu­čio oda­ti po­čast naj­njež­ni­joj i žens­tve­noj bo­ji - ro­zoj, a ac­ce­sso­ire iz ove ko­lek­ci­je ima i pu­de­rast, po­ma­lo bi­se­ran efekt. Tor­bi­ce od eg­zo­tič­nih ko­ža smi­re­ne su njež­nim to­no­vi­ma, kul­t­na ka­me­li­ja po­jav­lju­je se na fu­tro­la­ma za ipad, a u ko­lek­ci­ji se mo­že pro­na­ći i na­kit - na­ruk­vi­ce i na­uš­ni­ce do­la­ze u kom­bi­na­ci­ji sa zlat­nim de­ta­lji­ma. Ova ko­lek­ci­ja od­mah nam je pri­ras­la sr­cu!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.