No­sim što god

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Omi­lje­no lice Joh­na Gal­li­ana, Don­ne Ka­ran, Di­ora, La­nvi­na i Elie Sa­aba, mla­da Amerikanka na pra­vom je pu­tu da pos­ta­ne su­per­mo­del. Od ko­le­gi­ce El­le Macp­her­son već je pre­uze­la na­di­mak The Body, a i no­vi je an­đeo Vic­to­ria’s Se­cre­ta!

Li­di­ja Pa­lun­ko Oli­ver Ju­la­rić

Ju­ri­ca Ga­lo­ić/Pixsell, AFP,

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.