Svi su lu­di za...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

...’MADEŽIMA” S POT­PI­SOM CHA­NE­LA Na pred­stav­lja­nju ovo­go­diš­nje re­sort ko­lek­ci­je za lje­to 2013. Karl La­ger­feld naj­vi­še paž­nje pri­vu­kao je ne odje­ćom, već be­auty lo­okom s re­vi­je. Ma­li, bar­šu­nas­ti Cha­nel zna­ko­vi ko­je su sve ma­ne­ken­ke ima­le za­li­jep­lje­ne na li­ce iz­a­zva­li su pra­vu po­ma­mu u mod­nom svi­je­tu, a Ka­iser Karl obja­vio je ka­ko ovi pres­lat­ki de­ta­lji ipak ne­će bi­ti u pro­da­ji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.