EXTRAORDINARY OIL - UNIVERZALAN PRO­IZVOD ZA ULJEPŠAVANJE I NJE­GU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Je­dins­tve­na for­mu­la s ulji­ma 6 dra­go­cje­nih cvje­to­va stvo­ri­la je iz­u­zet­nu nje­gu. Ulja Extraordinary Oils pred­stav­lja­ju uni­ver­zal­nu nje­gu za ko­su ko­ja hra­ni vlas kose, uno­se­ći u nje­zi­nu pri­rod­nu lje­po­tu pot­pu­no no­vu ži­vost. Po­red Extraordinary oil ulja za sve ti­po­ve kose u po­nu­di je i Co­lor Vi­ve Extraordinary oil, ulje obo­ga­će­no UV fil­tri­ma i po­seb­no na­mi­je­nje­no za­šti­ti obo­ja­ne kose i kose s pra­me­no­vi­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.