Ču­des­na

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

IT D JE VOJK A Iz­aš­la je na nas­lov­ni­ci ame­rič­kog iz­da­nja Vo­gu­ea za sr­panj te sni­mi­la editorijal pred objek­ti­vom poz­na­tog Ma­ri­ja Tes­ti­na; ia­ko ve­ći­nom no­si cr­ve­nu bo­ju ko­se (li­je­vo), za Spi­der­Ma­na je pos­ta­la pla­vu­ša

Od ulo­ga u ma­njim fil­mo­vi­ma do tren­d­se­te­ri­ce - Em­ma Sto­ne do­is­ta ži­vi san svih glu­ma­ca. Tre­nut­no na tur­ne­ji pro­mo­vi­ra svoj no­vi film, Ču­des­ni Spi­der-Man, u kre­aci­ja­ma Cha­ne­la, Guc­ci­ja, Dol­ce & Gab­ba­ne, La­nvi­na i dru­gih

Li­di­ja Pa­lun­ko Oli­ver Ju­la­rić

Ro­bert Anić/Pixsell,C on­ti­nen­tal Film,AFP,Reuters,Ar­hi­va VL

Ve­li­ka torba bo­je ko­nja­ka, Ann C hris­ti­ne, 159 kn Sun­ča­ne na­oča­le, Man­go, 79 kn Uske tra­pe­ri­ce, New Yor­ker, 159 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.