BB kre­me za bes­pri­je­ko­ran TEN

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

LJE­PO­TA

Koz­me­tič­ki trend ko­ji je osvo­jio Azi­ju ubr­za­no se ši­ri Eu­ro­pom i Ame­ri­kom. No­va ge­ne­ra­ci­ja to­ni­ra­nih kre­ma ‘pa­met­no’ ujed­na­ču­je i hi­dra­ti­zi­ra ten, bri­še bo­re, postojano šti­ti od sun­ca...

Iva­na Vo­do­ga­žec Ca­me­ra­press/Gu­li­ver, Ar­hi­va VL

Skeyn­dor Na­tu­ral De­fen­ce BB Cre­am s an­ti­ok­si­dan­si­ma i pep­ti­di­ma za re­vi­ta­li­za­ci­ju ko­že; za­štit­ni fak­tor 15 (usko­ro u lje­kar­na­ma) Di­or Hy­dra Li­fe BB Crème s hi­dra­tant­nom for­mu­lom ko­ja se pri­la­go­đa­va to­nu ko­že; za­štit­ni fak­tor 30 (414 kn, Iris)

M.A.C. Prep+Pri­me BB Be­auty Balm postojano ujed­na­ču­je ten ci­je­li dan, www. mac­co­sme­tics. com Col­lis­tar Ma­gi­ca BB s po­seb­nom svje­tlos­nom teh­no­lo­gi­jom za sa­vr­šen ten; za­štit­ni fak­tor 20 (232,75 kn, usko­ro u par­fu­me­ri­ja­ma)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.