NA­PI­SA­LA ODA­BRAO FO­TO­GRA­FI­JE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Ko­balt, pig­ment ko­ji Ki­ne­zi već ti­suć­lje­ći­ma ko­ris­te za bo­ja­nje por­cu­la­na, no­vi je mi­lje­nik kre­ato­ra. Mod­ni svi­jet tvr­di ka­ko po­pu­lar­nost du­gu­je za­ruč­nič­koj ha­lji­ni Ka­te Midd­le­ton, no Pho­ebe Phi­lo za Ce­li­ne pred­sta­vi­la ga je još 2009. go­di­ne...

Li­di­ja Pa­lun­ko Oli­ver Ju­la­rić Da­ni­jel Ber­ko­vić/Pixsell, AFP, Reuters, Ar­hi­va VL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.