Kvi­re­na BRVAMA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Svje­tlo­ko­se zvi­jez­de ko­je su naš­le ‘ča­rob­ni re­cept’ za li­je­pe obr­ve de­fi­ni­tiv­no su glu­mi­ce Di­ane Kru­ger i Bla­ke Li­vely te su­per­mo­del

Gi­se­le Bun­d­c­hen ko­ja lu­ko­ve obr­va ‘omek­ša­va’

svi­je­tlim da­škom bo­je.

Essen­ce Eye­brow Stylist set za uljep­ša­va­nje obr­va s dva sje­ni­la, apli­ka­to­rom i tri ša­blo­ne (19,90 kn, dm)

Pu­der za obr­ve Ma­ke Up Fac­tory sa ša­blo­na­ma (174,90 kn, Mül­ler)

Pre­ciz­na olov­ka za obr­ve Ma­ke Up Fac­tory Eye­brow In­ten­si­fi­er (108,90 kn, Mül­ler)

Gel za obli­ko­va­nje i uč­vr­š­ći­va­nje obr­va Ma­lu Wilz (64,20 kn, www. da­lje­po­ti.hr)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.