Stre­et­style by Style Di­ssec­ti­on

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Ho­da­ju­ći uli­ca­ma Hong Kon­ga sva­ko tko vo­li mo­du os­tat će odu­šev­ljen stre­et style­om jer u ovom je gra­du ap­so­lut­no sve mo­gu­će vi­dje­ti. Kao u New Yor­ku. Pu­ta 5. Shir­ley me oča­ra­la de­ta­lji­ma jer ima jed­nos­tav­ni dvo­boj­ni out­fit ko­ji je ukra­si­la ogr­li­com (ko­ja je pok­lon od pri­ja­te­lji­ce, di­zaj­ne­ri­ce na­ki­ta), Goyard li­mi­ted edi­ti­on tor­bom i ja­pan­ka­ma sa cvje­ti­ći­ma. Ono što ogrlicu či­ni po­seb­no su ma­te­ri­ja­li spo­je­ni na njoj - kris­ta­li, sre­bro, zla­to i cr­ve­ni ko­nac. Ve­se­la žu­ta bo­ja kar­di­ga­na sjaj­no se sla­že sa pla­vom ha­lji­nom, a jed­nos­tav­ne cr­ne ja­pan­ke sa par sre­br­nih cvje­ti­ća do­la­ze do iz­ra­ža­ja na sto­pa­lu i jed­nos­tav­no je bi­lo ne­mo­gu­će ne pri­mje­ti­ti Shir­ley u mo­ru lju­di po uli­ca­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.