Lje­po­ti­ce u pu­nom cva­tu

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Uoči zi­me ru­me­ni­la su se ‘ras­cva­la’ u njež­nim i to­plim bo­ja­ma, sprem­na za vi­zu­al­no za­gri­ja­va­nje. Omi­lje­ni ma­ke up kla­sik ne­izos­ta­van je u hol­lywo­od­skom ar­se­na­lu lje­po­te!

Iva­na Vo­do­ga­žec Press Asso­ci­aton/Pixsell, Byli­ne UPI/ Big­pic­tu­resp­ho­to.com, Ar­hi­va VL Da­šak bo­je na obra­zi­ma od­li­čan je trik da bli­je­do i umor­no li­ce u tre­nu do­bi­je svje­ži­nu i zdrav sjaj - do­bro to zna­ju glu­mi­ce Kris­ten Stewart i Em­ma Sto­ne, pje­va­či­ca Taylor Swift i mno­ge dru­ge zvi­jez­de u či­jem je ar­se­na­lu lje­po­te ne­izos­tav­no ru­me­ni­lo. Je­dan od naj­o­mi­lje­ni­jih ma­ke up kla­si­ka ove se­zo­ne u pu­nom je cva­tu, kao “toč­ka na i“po­pu­lar­nom pri­rod­nom iz­gle­du. Za vi­zu­al­no za­gri­ja­va­nje u hlad­nim da­ni­ma sprem­ne su ži­vah­ne ni­jan­se vo­ća, cvjetnih latica, ko­ra­lja i za­či­na. U va­tro­me­tu bo­ja is­ti­ču se iz­ra­žaj­na ru­ži­čas­ta, za­ga­si­to

Essen­ce Bre­aking Dawn (24,90 kn, dm) Cha­nel Jo­ues Con­tras­te (300 kn, Li­mo­ni)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.