LJE­PO­TA news

MA­KE UP, PAR­FE­MI, NJE­GA...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

ka­ko ko­vr­ča­vu i ne­pos sluš­nu ko­su odr­ža­ti rav­nom čak tri da­na, zna koz­me­tič­ka ku­ća john fri­eda či­ji su struč­nja­ci o osmis­li­li sprej frizz-ease 3-day stra­ig­ht za glatku fri­zu­ru. for­mu­la s ke­ra­ti­nom ak­ti­vi­ra se pod utjec ca­jem to­pli­ne, rav­na­ju­ći ko­su bez osje­ća­ja te­ži­ne (99,90 kn).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.