News MOD­NI NO­VI­TE­TI, KAM­PA­NJE, KO­LEK­CI­JE...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA - NA­PI­SA­LA Li­di­ja Pa­lun­ko FO­TO­GRA­FI­JE Pixsell, Ar­hi­va VL

Bu­di.IN vas po­zi­va na iz­Iož­bu Moj or­mar! Ona pro­iz­la­zi iz is­to­ime­ne se­ri­je čla­na­ka kroz ko­ju ste mo­gli vi­dje­ti ka­ko svo­je naj­bo­lje stylin­ge sla­žu mod­ne blo­ge­ri­ce, umjet­ni­ce, ali i poz­na­te oso­be po­put Ma­je Vu­čić, Ive Šulentić i mno­gih dru­gih. Ukup­no 50 dje­vo­ja­ka otvo­ri­lo je svo­je or­ma­re re­dak­ci­ji por­ta­la Bu­di.IN i fo­to­gra­fi­ma agen­ci­je PIXSELL. Iz­lož­ba je otvo­re­na do 30. stu­de­nog u Cen­tru Cvjet­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.