Na­pas­ti

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

LI­FES­TYLE

Po­s­ljed­nji mje­sec u go­di­ni po­t­vr­đu­je iz­re­ku da še­ćer do­la­zi na kra­ju. Ka­mo god kre­nu­li, u pro­sin­cu slat­ki­ši ‘vre­ba­ju’ iza ugla. Ko­la­či, bom­bo­ni i čo­ko­la­de naš­li su se i na di­zaj­ner­skom je­lov­ni­ku kao ot­ka­če­ni de­ko­ri. Ša­re­ne ta­pe­te, svi­jeć­nja­ci, sa­to­vi, po­su­đe, ukras­ne ku­ti­je... stvo­re­ni su da im se slat­ko na­smi­je­mo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.