Sve ni­jan NU­DE lo

Njež­ne i ro­man­tič­ne bo­je pu­de­ra či­ne omi­lje­no uto­či­šte svih lju­bi­te­lji­ca žens­tve­ni­je i ne­na­pad­ne mo­de. Ru­ži­čas­ta i bo­ja pi­je­ska već su do­bro poz­na­te vla­da­ri­ce ovog tren­da, no ove go­di­ne pri­dru­ži­la im se i šar­mant­na lju­bi­čas­ta. Uz do­da­tak šljo­ki­ca, vo­la­na,

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA - NA­PI­SA­LA FO­TO­GRA­FI­JE ODA­BRAO

Li­di­ja Pa­lun­ko Oliver Ju­la­rić

Dani­jel Ber­ko­vić/Pixsell, AFP, Reuters, Ar­hi­va VL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.