LJE­PO­TA news

MA­KE UP, PARFEMI, NJE­GA...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ -

Do­la­zak no­ve mirisne kre­aci­je ja­pan­skog di­zaj­ne­ra Ma­sa­ki­ja Mat­su­shi­me na hr­vat­sko tr­ži­šte sa­vr­še­no se uk­la­pa u zim­ski ugo­đaj - par­fem Snowing Ro­se na­dah­nut je sni­je­gom. Mi­ri­še na led i za­le­đe­ne ru­že, bi­je­le bre­sk­ve, mag­no­li­je i lo­po­če (edp 40 ml, 367,50 kn).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.