Sku­ha­li smo

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj // Broj 35. -

Ne­što smo is­pek­li na ro­šti­lju, ne­što na­sjec­ka­li za sa­la­tu. Za­pra­vo, i ni­je bi­lo puno ku­ha­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.