MI­RIS LJU­BI­čAS­TE BO­JE S MOD­NIH PISTA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // Mirisi, Zlato, Kazaljke -

Par­fem­ska li­ni­ja Ken­zo Co­lo­urs, na­dah­nu­ta Ken­zo­vim bo­ja­ma s mod­nih pista, proš­le go­di­ne za­po­če­la je ru­ži­čas­tim mi­ri­som Pink i žu­tim Yel­low, a ove se­zo­ne sli­je­di lju­bi­čas­ti Vi­olet. Cvjet­no-voć­ni par­fem “gur­man­ska“je kom­bi­na­ci­ja bo­rov­ni­ce, mar­me­la­de od cr­ve­nog ri­bi­za, lju­bi­či­ce i cr­nih ri­bi­za.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.