PRO­GRAM ZA ZDRA­VU KO­žU, KO­SU I NOK­TE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Health -

Do­da­tak pre­hra­ni “MiVi­ta ko­ža ko­sa nok­ti” 30-dnev­ni je pro­gram u ko­je­mu jed­na kap­su­la na dan osi­gu­ra­va sve tvari po­treb­ne za zdrav­lje i lje­po­tu ko­že, ko­se i nok­ti­ju: vi­ta­mi­ne B, C i E, be­ta ka­ro­ten, cink, že­lje­zo, ba­kar, man­gan, se­len i jod te MSM kom­pleks bogat sum­po­rom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.