Lje­ko­vi­to bi­lje

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj // Broj 41. -

Smi­lje, la­van­da i ru­žma­rin po­bjed­nič­ki su mi­ris­ni tro­jac ko­ji svo­jim ete­rič­nim svoj­stvi­ma pru­ža­ju ide­al­nu nje­gu te slu­že kao ukras, li­jek i fi­ni za­čin

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.