Ko­sa i sun­ce

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj // Broj 42. -

Ljeto čes­to zna bi­ti ne­mi­lo­srd­no pre­ma ko­si; sun­ce, mor­ska sol i klor iz ba­ze­na os­tav­lja­ju tra­go­ve, pa su hra­nji­vi tret­ma­ni do­bro­do­šao iz­vor za­šti­te i nje­ge

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.