Pri­rod­ni de­zi­ći za mu­škar­ce: men­ta, lo­vor, ci­tru­si, pa­ču­li...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Li­ni­ja Biobaza MEN za mu­škar­ce bo­ga­ti­ja je za če­ti­ri no­va pri­rod­na roll-on de­zo­do­ran­sa s mi­ne­ra­li­ma iz so­li i mi­ris­nim ulji­ma. De­zo­do­ran­si s 99 pos­to pri­rod­nih sas­to­ja­ka, na­či­nje­ni na ba­zi mas­li­ne i ka­du­lje, ne os­tav­lja­ju tra­go­ve na odje­ći. Odi­šu svje­ži­nom men­te, lo­vo­ra, ci­tru­sa, pa­ču­li­ja...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.