Stil­ski cv

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj // Broj 43. -

U ovo­me bro­ju Di­vin mod­ni struč­njak Mar­ko Grub­nić ana­li­zi­ra stil Ana­ma­ri­je Asa­no­vić, poz­na­te split­ske mod­ne di­zaj­ne­ri­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.