ZVJEZDANA MA­GLI­CA OD SRE­BRA I KRISTALA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // Mirisi, Zlato, Kazaljke -

Noć­nom zvjez­da­nom ma­gli­com na­dah­nu­ta je ko­lek­ci­ja na­ki­ta Eve­ning Mist ko­ju je Zla­tar­na Ce­lje pred­sta­vi­la kao pr­vu od ne­ko­li­ko ljet­nih ko­lek­ci­ja di­zaj­ner­skog bren­da Len­cia. Ogr­li­ce, pr­ste­ni i na­uš­ni­ce Eve­ning Mist od ro­di­ni­ra­nog sre­bra i kristala Swarovski utje­lov­lju­ju bez­vre­men­sku du­bi­nu zvjez­da­nog ne­ba te ro­man­tič­nu i mis­tič­nu lje­po­tu ljet­nih no­ći.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.