OSORSKE VE­čE­RI KLA­SIč­NE GLAZ­BE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Review -

U Oso­ru, gra­du glaz­be i kul­tu­re na prev­la­ci oto­ka Cre­sa i Lo­ši­nja, po­se­ban je do­živ­ljaj slu­ša­ti djela Mo­zar­ta, Bac­ha, Hayd­na, Be­et­ho­ve­na, Vi­val­di­ja, Sc­hu­ber­ta, Čaj­kov­skog... U nji­ma mo­že­te uži­va­ti na fes­ti­va­lu kla­sič­ne glaz­be 39. Osorske glaz­be­ne ve­če­ri ko­ji se do 24. ko­lo­vo­za odr­ža­va u Osor­skoj ka­te­dra­li. Nas­tu­pa­ju vr­hun­ski kla­sič­ni glaz­be­ni­ci, ras­po­red po­gle­daj­te na www.osor­ske­ve­ce­ri.org

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.