JESSICA ALBA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Stilski Cv -

Cvje­ti­ći su ul­ti­ma­tiv­ni ljet­ni hit, a to do­bro zna i li­je­pa glu­mi­ca Jessica Alba. Ona je za dnev­nu kom­bi­na­ci­ju oda­bra­la kla­sič­nu ko­bal­t­no plavu ma­ji­cu ko­ja je la­ga­no ugu­ra­na u suk­nju vi­so­kog

stru­ka, a suknja je mo­der­ne mi­di du­ži­ne oko ko­lje­na. Uz raz­no­boj­no cvi­je­će na suk­nji mi smo do­da­li i po­lu­pro­zir­nu

ko­ralj­no­cr­ve­na pi­smo tor­bu te bijele štik­le u špic.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.