Stil­ski cv

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Broj 47. -

U ovo­me bro­ju Di­vin mod­ni struč­njak go­vo­ri o sti­lu Ljup­ke Go­jić Mi­kić. Mar­ko Grub­nić pro­brao je ta­ko ne­ke od naj­bo­ljih stil­skih tre­nu­ta­ka biv­še ma­ne­ken­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.