PO­UZ­DAN DI­GI­TAL­NI TEST ZA TRUDNOćU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Health -

Tes­to­vi za trudnoću Cle­ar­blue vo­de­ćeg bri­tan­skog bren­da za trudnoću i plod­nost, od­ne­dav­no su dos­tup­ni i iz­van lje­kar­ni, u pro­da­va­oni­ca­ma dm-a. Di­gi­tal­ni test Cle­ar­blue po­uz­dan je 99 pos­to, a ima i po­se­ban in­di­ka­tor ko­ji po­ka­zu­je pri­bli­žan da­tum za­če­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.